Iława ul. Kościuszki 14, pok. nr 3.  Tel. 795 110 156.